Evan Dean

See all Evan's scores here

ejdean7@gmail.com
Foxborough CC
Rnd1
Wentworth Hills CC
Rnd2
Heather Hill CC
Rnd3
Norton CC
Rnd4
Total
83 77 84 89 333


 

 

 

Round 1 - Foxborough Country Club

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Evan Dean 4 6 4 6 5 3 4 6 7 45 4 5 2 4 5 5 4 3 6 38 83

 

Round 2 - Wentworth Hills Country Club

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Evan Dean 4 4 4 5 5 4 5 3 5 39 4 4 5 5 4 5 2 3 6 38 77

 

Round 3 - Heather Hill Country Club

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Evan Dean 4 5 6 4 4 4 5 3 4 39 5 4 5 6 5 5 6 4 5 45 84

 

Round 4 - Norton Country Club

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Evan Dean 6 5 5 6 5 6 3 8 4 48 4 4 3 6 5 5 3 6 5 41 89

 

 

Qualifying Round - Heather Hill Country Club

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Evan Dean 5 3 8 4 4 4 3 5 4 40 3 4 3 5 5 3 5 3 4 35 75